شماره تماس

آدرس

نام فروشگاه

ردیف

03432229090

کرمان چهار راه طهماسب آباد - بلوار جهاد - نبش جهاد 7 - ساختمان باران - طبقه 4 - واحد 410

دکتر داریوش ناصری

1

03432222461

کرمان، چمران، خیابان شریعتی

دکتر بهروز قدیری

2

09136809957

خیابان استقلال نبش کوچه ۴ عینکسازی روشنا

عینک سازی و مرکز بینایی سنجی روشنا

3

03432522630

کرمان، فیروزه، خیابان استقلال، خیابان چهاردهم استقلال، خیابان یکم جنوبی

کلینیک چشم پزشکی بصیر

4

شماره تماس

آدرس

نام فروشگاه

ردیف

09367242400

کرمان، میدان آزادی، خیابان استقلال، مابین استقلال 5 و استقلال 7

عنیک نگین

1

034-32449281

کرمان، میدان آزادی، ابتدای خیابان استقلال، نرسیده به خیابان افشین

عینک زایس

2

034-32449949

کرمان، خیابان استقلال، بین کوچه شماره 4 و 6

گالری عینک مدرن

3

034-32264765

کرمان، خیابان شریعتی، خیابان عباس صباحی، روبروی درب آگاهی،

بین کوچه 3 و 5، جنب مجتمع نور

عینک پاسارگاد

4

034-32451771

کرمان، خیابان استقلال، نبش کوچه استقلال 3

عینک اشرافی

5

034-32453848

کرمان، میدان آزادی، ابتدای خیابان استقلال، نرسیده به خیابان افشین

عینک چشم آذین

6

09131975472

کرمان، خیابان ابوحامد، روبروی بیمارستان آیت الله کاشانی، نرسیده به میدان بسیج     

عینک بیست

7

09131974549

کرمان، میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری        

عینک ماوراء

8

034-32456390

کرمان، خیابان استقلال، نبش کوچه 4 

عینک پالیز

9

034-32448572

کرمان، خیابان استقلال، بین کوچه 6 و 8.         

عینک مهرگان

10

شماره تماس

آدرس

نام فروشگاه

ردیف

03432453210

کرمان، خیابان شهید بهشتی، چهارراه طهماسب آباد، ساختمان پزشکان خاتم الانبیا

بینایی سنجی و عینک جهان

1

03432453848

کرمان، خیابان استقلال، قبل از کوچه شماره 2    

بینایی سنجی و عینک چشم آذین

2

03432470144

کرمان، بلوار جهاد، حدفاصل کوچه شماره 6 و 8   

بینایی سنجی پرتو 

3

03432456390

کرمان، خیابان استقلال، نبش کوچه شماره 4       

بینایی سنجی پالیز

4

03432267417

کرمان، خیابان جهاد، بین کوچه 3 و 1

بینایی سنجی فارابی

5

03432461013

کرمان، ابتدای خیابان جهاد، بین کوچه چهار و شش، جنب پل عابر، ساختمان مهر دو، طبقه سوم 

مرکز بینایی سنجی حسین دهقانی

6