شماره تماسآدرسنام فروشگاهردیف
07136266631شیراز، عفیف آباد، نبش کوچه 7بینایی سنجی و عینک سازی منوچهری1

شماره تماس

آدرس

نام فروشگاه

ردیف

071-38430085

شیراز، قدوسی غربی، بین خیابان محلاتی جنوبی وکوچه 6،
ساختمان پرسیس، طبقه 3، واحد 6

مرکز بینایی سنجی و عینک آیسان

1

071-36277114

شیراز، بلوار زرگری، حدفاصل کوچه 9 و 11

عینک سازی مهندس

2

071-38321197

شیراز، بلوار پاسداران (زرهی)، حدفاصل کوچه 66 و 68، ساختمان ایران

گالری عینک الماس

3

071-36269300

شیراز، خیابان زرگری، نبش کوچه 13

عینک نگاه جدید

4

07136230699

شیراز، معالی آباد، نبش خلبانان، مجتمع پزشکی میرداماد،
طبقه اول، واحد 1

مرکز بینایی سنجی و عینک آرین

5

071-36341939

شیراز، معالی آباد، حد فاصل پزشکان و دوستان،
ساختمان اوتانا 1، واحد 105

گالری عینک برند چشم شهر

6

071-36340174

شیراز، معالی آباد، بین دوستان و پزشکان، نرسیده به کوچه 25

عینک نوین ( لوکس اپتیک )

7

07132319284

            شیراز، خیابان زند، روبروی هتل پارس، جنب کانکس بانک شهر، مجتمع شایان

فروشگاه عینک دید گستر

8

071-36240343

شیراز، معالی آباد، نبش گلها

عینک کاخ

9

071-32309575

شیراز، بلوار زند، روبروی هتل پارس، ساختمان 490 ، طبقه همکف

مرکز چشم پزشکی دکتر اصلانی

10

شماره تماس

آدرس

نام فروشگاه

ردیف

07132306440

شیراز، چهارراه سینما سعدی، ابتدای 20 متری، روبروی بیمه دانا

عینک آبی

1

07136291823

شيراز ، بلوار زرگری ، روبروی دانشکده علوم قرآنی ، ساختمان ميرداماد

عینک مدا

2

07132318953

شیراز، خیابان کریم خان زند، ابتدای هفت تیر، سمت چپ

عینک شایان

3

07136354108

شیراز، گلدشت معالی آباد، خیابان لادن، مرکز تجاری گلدشت، پلاک 23

عینک مکث

4

07136230699

شیراز، معالی آباد، نبش خلبانان، مجتمع پزشکی میرداماد،
طبقه اول، واحد 1

مرکز بینایی سنجی و عینک آرین

5

07136266208

شیراز، بلوار شهید مطهری شمالی، بین کوچه 9 و 11

عینک کده

6

07136383255

شیراز، خیابان معالی آباد، نبش بهاران، مجتمع تجاری آرین

عینک زیانی

7

07132319284

            شیراز، خیابان زند، روبروی هتل پارس، جنب کانکس بانک شهر، مجتمع شایان

فروشگاه عینک دید گستر

8

07132301299

شیراز، چهارراه سینما سعدی، ابتدای 20 متری، جنب کوچه 6 ساختمان آنا

فروشگاه سان شید

9

07132356174

شیراز، خیابان کریم خان زند، ابتدای هفت تیر، سمت راست

عینک شهرآرا

10

شماره تماس

آدرس

نام فروشگاه

ردیف

07136275585

شیراز، بلوار زرگری، چهارراه زرگری، جنب زیرگذر.

بینایی سنجی و عینک سازی میلان اپتیک

1

07137234691

شیراز، بلوار مدرس، درب دوم، پایگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید دوران    

ابوالقاسم تقیه

2

07136314049

شیراز، قصردشت، نبش کوچه 97، جنب مسجد الرسول، ساختمان 134

بینایی سنجی و عینک سازی اپتومتریست عبدالهی

3

07138311112

شیراز، خیابان نادر، نرسیده به فلکه فرودگاه، درمانگاه امامعلی          

مهدیه سکاکی

4

07136474261

شیراز، خیابان ملاصدرا، نبش خیابان خلیلی، ساختمان کسری، طبقه 1، واحد بینایی سنجی       

فاطمه عزیزی

5

07132352410

شیراز، خیابان مشیر نو، بالاتر از سه راه برق

اپتومتریست دیدگاه

6

09178108480

شیراز، پل معالی آباد، ابتدای تاچارا، جنب داروخانه دکتر شریفی ، درمانگاه صبا

ساناز قاسمی

7

07136266631

شیراز، عفیف آباد، نبش کوچه 7

مرکز بینایی سنجی منوچهری

8

07132345668

شیراز، خیابان زند، رو به روی هتل پارس، ساختمان 490   

موسسه بینایی سنجی عینک تیام

9

07136341939

شیراز، معالی آباد، حد فاصل خیابان پزشکان و دوستان، جنب بانک اقتصاد نوین، ساختمان اوتانا 1، واحد 105     

مرکز بینایی سنجی و ویژن تراپی سروش

10

شماره تماس
آدرس
نام فروشگاه
ردیف
07136266631
شیراز، عفیف آباد، نبش کوچه 7
بینایی سنجی و عینک سازی منوچهری
1
شماره تماس
آدرس
نام فروشگاه
ردیف
071-38430085
شیراز، قدوسی غربی، بین خیابان محلاتی جنوبی وکوچه 6،
ساختمان پرسیس، طبقه 3، واحد 6
مرکز بینایی سنجی و عینک آیسان
1
071-36277114
شیراز، بلوار زرگری، حدفاصل کوچه 9 و 11
عینک سازی مهندس
2
071-38321197
شیراز، بلوار پاسداران (زرهی)، حدفاصل کوچه 66 و 68، ساختمان ایران
گالری عینک الماس
3
071-36269300
شیراز، خیابان زرگری، نبش کوچه 13
عینک نگاه جدید
4
07136230699
شیراز، معالی آباد، نبش خلبانان، مجتمع پزشکی میرداماد،
طبقه اول، واحد 1
مرکز بینایی سنجی و عینک آرین
5
071-36341939
شیراز، معالی آباد، حد فاصل پزشکان و دوستان،
ساختمان اوتانا 1، واحد 105
گالری عینک برند چشم شهر
6
071-36340174
شیراز، معالی آباد، بین دوستان و پزشکان، نرسیده به کوچه 25
عینک نوین ( لوکس اپتیک )
7
07132319284
            شیراز، خیابان زند، روبروی هتل پارس، جنب کانکس بانک شهر، مجتمع شایان
فروشگاه عینک دید گستر
8
071-36240343
شیراز، معالی آباد، نبش گلها
عینک کاخ
9
071-32309575
شیراز، بلوار زند، روبروی هتل پارس، ساختمان 490 ، طبقه همکف
مرکز چشم پزشکی دکتر اصلانی
10
شماره تماس
آدرس
نام فروشگاه
ردیف
07132306440
شیراز، چهارراه سینما سعدی، ابتدای 20 متری، روبروی بیمه دانا
عینک آبی
1
07136291823
شيراز ، بلوار زرگری ، روبروی دانشکده علوم قرآنی ، ساختمان ميرداماد
عینک مدا
2
07132318953
شیراز، خیابان کریم خان زند، ابتدای هفت تیر، سمت چپ
عینک شایان
3
07136354108
شیراز، گلدشت معالی آباد، خیابان لادن، مرکز تجاری گلدشت، پلاک 23
عینک مکث
4
07136230699
شیراز، معالی آباد، نبش خلبانان، مجتمع پزشکی میرداماد،
طبقه اول، واحد 1
مرکز بینایی سنجی و عینک آرین
5
07136266208
شیراز، بلوار شهید مطهری شمالی، بین کوچه 9 و 11
عینک کده
6
07136383255
شیراز، خیابان معالی آباد، نبش بهاران، مجتمع تجاری آرین
عینک زیانی
7
07132319284
            شیراز، خیابان زند، روبروی هتل پارس، جنب کانکس بانک شهر، مجتمع شایان
فروشگاه عینک دید گستر
8
07132301299
شیراز، چهارراه سینما سعدی، ابتدای 20 متری، جنب کوچه 6 ساختمان آنا
فروشگاه سان شید
9
07132356174
شیراز، خیابان کریم خان زند، ابتدای هفت تیر، سمت راست
عینک شهرآرا
10
شماره تماس
آدرس
نام فروشگاه
ردیف
07136275585
شیراز، بلوار زرگری، چهارراه زرگری، جنب زیرگذر.
بینایی سنجی و عینک سازی میلان اپتیک
1
07137234691
شیراز، بلوار مدرس، درب دوم، پایگاه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید دوران    
ابوالقاسم تقیه
2
07136314049
شیراز، قصردشت، نبش کوچه 97، جنب مسجد الرسول، ساختمان 134
بینایی سنجی و عینک سازی اپتومتریست عبدالهی
3
07138311112
شیراز، خیابان نادر، نرسیده به فلکه فرودگاه، درمانگاه امامعلی          
مهدیه سکاکی
4
07136474261
شیراز، خیابان ملاصدرا، نبش خیابان خلیلی، ساختمان کسری، طبقه 1، واحد بینایی سنجی       
فاطمه عزیزی
5
07132352410
شیراز، خیابان مشیر نو، بالاتر از سه راه برق
اپتومتریست دیدگاه
6
09178108480
شیراز، پل معالی آباد، ابتدای تاچارا، جنب داروخانه دکتر شریفی ، درمانگاه صبا
ساناز قاسمی
7
07136266631
شیراز، عفیف آباد، نبش کوچه 7
مرکز بینایی سنجی منوچهری
8
07132345668
شیراز، خیابان زند، رو به روی هتل پارس، ساختمان 490   
موسسه بینایی سنجی عینک تیام
9
07136341939
شیراز، معالی آباد، حد فاصل خیابان پزشکان و دوستان، جنب بانک اقتصاد نوین، ساختمان اوتانا 1، واحد 105     
مرکز بینایی سنجی و ویژن تراپی سروش
10