شماره تماس

آدرس

نام فروشگاه

ردیف

07733534810

شهر بوشهر خیابان امام خمینی( سنگی) نبش کوچه گلخونه

عینک نگار

1

07733555272

شهر بوشهر، شهرستان بوشهر، محله هلالی، بلوار امام خمینی

شهر عینک

2

07733322628

شهر بوشهر، شهرستان بوشهر، محله بازار، خیابان ولیعصر، خیابان نواب صفوی، خیابان شهدا

عینک نور

3

07733341991

بوشهر، ولی عصر، ایران

عینک بهشتی

4

 

شماره تماس

آدرس

نام فروشگاه

ردیف

07733351197

بوشهر-چهارراه ولیعصر، نبش چهار راه

عینک رهام

1

07733341991

بوشهر- چهارراه ولیعصر، نبش چهار راه 

کلنیک بینایی سنجی و عینک بهشتی

2

09177742190

بوشهر، میدان امام، جنب بنگاه پور صالح و خشکبار آری

کلبه عینک

3

077-33534414

بوشهر، خیابان سنگی، مجتمع پژشکان پارس

عینک پارسه

4

09302192647

بوشهر، خیابان بیسیم، کوچه لاله 1، خیابان جانبازان، ساختمان پزشکان مهر، طبقه همکف، واحد 2

عینک فروشی رائین

5

077-33534810

بوشهر، خیابان سنگی مقابل یگان ویژه سابق

عینک نگار

6

077-33533283

بوشهر، خیابان مطهری، بین سه راه هلالی و چهار راه باهنر

عینک چشم انداز جنوب

7

 

شماره تماس

آدرس

نام فروشگاه

ردیف

07733555686

بوشهر، خیابان مطهری، بین سه راه هلای و چهار راه باهنر، طبقه فوقانی عینک چشم انداز جنوب

مرکز بینایی سنجی بصیر

1

07733551966

بوشهر، میدان امام جنب بانک توسعه تعاون

بینایی سنجی و عینک سینوهه

2

07733553960

بوشهر، خیابان امام، بالای داروخانه حکیم

بینایی سنجی شهرعینک

3

07733562663

بوشهر، خیابان امام، خیابان یادگار امام

بینایی سنجی تک

4